en

Åse Frøyshov

Åse Frøyshov hadde kunstnerisk gjennombrudd med separatutstillingen i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim i 1981 hvor hun viste billedtepper i store format og med utradisjonelle former. De følgende årene laget hun mange utstillinger og utsmykninger. Etter anerkjennelsen her hjemme i 1980årene, kom behovet for å stille ut på den internasjonale kunstscenen. New York ble stedet for henne med separatutstilling i Gallery Art 54 i Soho i 1993 og 1996. I store format og med et kraftfullt formspråk, videreførte hun sine grunnleggende ideer om en fri form. Hun beveget seg utenfor det rettvinklede formatet som er det mest vanlige i billedvev. Med abstrakte motiv, klingende koloritt og original bruk av materiale og teknikk fant hun et kunstnerisk ståsted. En treffende betegnelse på verkene er monumentalitet.

Arbeidet med tekstil er her basert på utforskning av håndverkets muligheter i forhold til form og koloritt. Hun kombinerer matte og blanke garn, noe som skaper liv i flaten. Silke og nylon lyser mot de mer tette strukturene i sisal og ull. En tredimensjonal effekt kommer fram ved at løse sisaltråder ligger over enkelte partier, gjerne over felt som er vevd i svart. Garnet farger kunstneren selv før veveprosessen begynner. Det krever flid, konsentrasjon og disiplin å skape store billedtepper, enten det dreier seg om arbeid mot en separatutstilling eller utsmykning. Arbeidet til et teppe kan strekke seg over flere måneder. Selve tilblivelsesprosessen blir derfor medvirkende til å gi verket karakter.
Nye strømninger i tiden kom til å påvirke Åse Frøyshovs utvikling av eget kunstneriske uttrykk på 1970og 1980tallet.

Polsk tekstilkunst representerte avantgarden internasjonalt. Flere utstillinger derfra ble vist i Norge, blant annet ved Kunstindustrimuseet i Oslo i 1965. Magdalena Abakanowicz var den store stjernen som viste vei for den tredimensjonale tekstilkunsten. Hun hadde separatutstilling i Oslo, Bergen og Trondheim i 1967. Åse Frøyshov ble påvirket av den polske kunstneren. Samtidig var hun fascinert av norsk tekstilkunst. Ikke minst Synnøve Anker Aurdal som skapte abstrakte modernistiske billedtepper fra begynnelsen av 1960årene.

En kombinasjon av påvirkning fra utlandet og norsk billedvev kom således til å danne et utgangspunkt i Åses arbeid med å finne sitt eget ståsted, og markere seg som kunster. Hennes uttrykksform er original og spenstig der hun står for noe helt eget i det norske miljøet. Det å arbeide med abstraksjon både i motivet og i selve teppets form er krevende. Samtidig er fargebruken dristig. Teppene til Åse Frøyshov har sin egen vitalitet og kraft.

Åse Frøyshov kan se tilbake på et omfattende kunstnerskap, ca. 300 billedtepper og flere serier med grafikk har hun skapt. Praktboken Åse Frøyshov Tekstiler 19742010, Communicatio forlag, ble produsert om kunstneren i anledning av en retrospektiv utstilling i Trondheim Kunstmuseum i mai 2010 og i Hedmarksmuseet, Hamar sommeren 2010. Boken ble lansert i forbindelse med åpningen.

Trondheim, mai 2010

Direktør for Trondheim Kunstmuseum, Randi Nygaard Lium

 

© Åse Frøyshov 2011 - webdesign: ellafiskumdanz.com